1541


1541 - סנדק - פטרון, שתופס התינוק הנימול על יריכיו כאשר מלים אותו. יש מפרשים המלה מלשון יון ובלשון רומית Syndacu, שענינו שליח ועומד על גבו.. Second Edition English Translation of the Catechism of the Catholic Church with Index, Cross-references and Search Utility.


Related Manual Books